Veelgestelde vragen

Nanocentre ondersteunt ondernemers met praktische, relevante informatie en oplossingen op het gebied van veiligheid van nanomaterialen. Nanocentre is hiermee een centraal informatiepunt van alle kennis op dit gebied en richt zich op het Nederlandse en Vlaamse bedrijfsleven en in het bijzonder op het mkb.

In 2011 is een inventarisatie gehouden onder bedrijven met betrekking tot de veiligheidsvraagstukken die er leven. Deze zijn beantwoord en worden hier gepresenteerd. Nieuwe vragen die gesteld worden aan Nanocentre kunnen, indien ze algemeen van belang zijn, in de toekomst geanonimiseerd worden toegevoegd. 

Het RIVM draagt bij aan het beantwoorden van veel gestelde vragen over risico’s van nanomaterialen.

Bekijk de veelgestelde vragen en verdiepende vragen