Hoe bepaal ik of ik veilig omga met nanomaterialen?

Om te bepalen of u veilig bezig bent, moet u een risicobeoordeling maken. Een risicobeoordeling is een afweging tussen de blootstelling aan het nanomateriaal en het gevaar van het nanomateriaal. Afhankelijk van de wijze waarop u blootstelling en gevaar beoordeeld heeft, kunt u een kwantitatieve (voorkeur) of een kwalitatieve risicobeoordeling doen.

In onderstaand schema ziet u de mogelijkheden weergegeven. De bovenste route geeft u de meest zekere uitkomst; hoe meer u naar beneden gaat, hoe minder de uitkomst zegt over of u echt veilig bezig bent. Een kwalitatieve risicobeoordeling is niet meer dan een indicatie. U kunt meer lezen over de wijze waarop u een risicobeoordeling kunt doen in de veelgestelde vragen.

schematische weergave van de risicobeoordeling bij werken met nanomaterialen

Kwantitatieve en kwalitatieve risicobeoordeling

Indien een kwantitatieve risicobeoordeling laat zien dat uw blootstelling hoger is dan de grenswaarde of de referentiewaarde, dan dient u de blootstelling verder te verlagen door beheersmaateregelen te treffen. Datzelfde is het geval als een kwalitatieve risicobeoordeling leidt tot de risicoklasse ‘hoog’ of ‘middel’. Indien uw blootstelling lager is dan de grenswaarde kunt u volgens de huidige stand van de kennis aannemen dat u veilig bezig bent. Houdt hierbij rekening met een grotere onzekerheid naarmate u lager in onderstaand schema komt.

Voorbeeld

Bekijk de voorbeelden hieronder om te zien hoe het beslisschema in de praktijk toegepast kan worden.

Voorbeeld: Gezondheidsrisico’s door gebruik van artikelen met nanocoating? (PDF)

Voorbeeld: Risicobeoordeling gebruik nano-TiO2 coating (PDF)