Wet- en regelgeving: bijgewerkt tot september 2021

Bekijk een overzicht van recente wetten en richtlijnen van onder andere de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid EFSA, het Franse agentschap ANSES (agentschap voor veiligheid in voedsel, milieu en werk) en van REACH.

Richtlijn voor de risicobeoordeling van nanomaterialen die worden toegepast in de voedselketen

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid EFSA heeft de richtlijn voor de risicobeoordeling van nanomaterialen en -toepassingen in de voedselketen bijgewerkt.

Lees meer in dit artikel

Voedseladditief E 171 (titaniumdioxide) wordt niet meer als veilig gezien

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid EFSA heeft opnieuw naar de veiligheid van het additief E 171 gekeken. De EFSA concludeert dat niet zeker is of het gebruik van E 171 in voedsel veilig is. Daarom heeft de Europese Commissie in mei aan de lidstaten voorgesteld om het gebruik van dit voedseladditief te verbieden. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is namens Nederland betrokken om hierover een beslissing te nemen.

Lees meer op de website van RIVM

Lees meer op de website van Nanotechia

Frans advies over maximale blootstelling aan titaniumdioxide nanodeeltjes op de werkplek

Het Franse agentschap ANSES (agentschap voor veiligheid in voedsel, milieu en werk) heeft op verzoek van de Franse regering een wetenschappelijk advies uitgebracht. ANSES adviseert een grenswaarde voor blootstelling aan titaniumdioxide nanodeeltjes op de werkplek. Volgens ANSES zou dit zou werknemers moeten beschermen tegen ontstekingsreacties in de longen en tegen longkanker.

Lees meer op de website van RIVM

Lees meer op de website van Nanotechia

Zilver nanodeeltjes in voedsel

Zilver is toegestaan als kleurstof E 174 in bepaalde voedingsmiddelen. Bijvoorbeeld in cake-versiering. Het zilver blijkt grotendeels uit nanodeeltjes te bestaan. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid EFSA kijkt nu kritisch naar de veiligheid van E 174.

Lees meer op de website van RIVM

Registratie van grafeen in REACH – Kan grafeen nu altijd veilig gebruikt worden?

Begin 2021 hebben 10 bedrijven samen grafeen succesvol geregistreerd onder REACH. Hierbij zijn ook nanovormen van grafeen. Maar betekent dit ook dat alle grafeen veilig is?

Lees meer op de website van RIVM