Wet- en regelgeving: bijgewerkt tot april 2022

Bekijk een overzicht van recente wetten en richtlijnen.

Voedseladditief E 171 (titaniumdioxide) wordt verboden

In de vorige nieuwsbrief was te lezen dat de Europese Commissie in mei 2021 aan de lidstaten heeft voorgesteld om het gebruik van titaniumdioxide als voedseladditief te verbieden. Het EU Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders (PAFF) van de EU heeft het voorstel van de Europese Commissie goedgekeurd voor een verbod op het gebruik van titaandioxide (E171) als levensmiddelenadditief, dat begin 2022 ingaat.

Het voorstel was gebaseerd op een herzien wetenschappelijk advies van de EFSA, waarin werd geconcludeerd dat E171 niet langer als veilig kon worden beschouwd bij gebruik als levensmiddelenadditief, voornamelijk vanwege bezorgdheid over de mogelijke genotoxiciteit ervan.

Het verbod treedt in werking aan het einde van de controleperiode van twee maanden en als er geen bezwaren zijn, met een uitfaseringsperiode van zes maanden voordat de volledige tenuitvoerlegging ervan plaatsvindt. Ook de meldingsprocedure bij de WTO is aan de gang.

Link: https://nanotechia.org/news/eu-ban-titanium-dioxide-food-additive

Voor vragen over dit onderwerp wordt er verwezen naar de Commissie.