Nieuwe en bijgewerkte standaarden en hulpmiddelen: tot oktober 2022

De afgelopen periode zijn nieuwe hulpmiddelen, standaarden en richtlijnen gepubliceerd die betrekking hebben op nanomaterialen. Dit artikel geeft een overzicht van deze nieuwe of aangepaste standaarden, richtlijnen en hulpmiddelen die zijn gepubliceerd.

Gepubliceerde standaarden

ISO-standaarden over benaming van nanomaterialen en -technologieën

ISO 24688:2022 – Determination of modulation period of nano-multilayer coatings by low-angle X-ray methods
ISO/TS 4988:2022 – Nanotechnologies — Toxicity assessment and bioassimilation of manufactured nano-objects in suspension using the unicellular organism Tetrahymena sp.

OESO-richtlijnen

De OESO heeft onlangs twee documenten gepubliceerd die zich richten op instrumenten en modellen voor veiligheid van vervaardigde nanomaterialen.

De documenten, die deel uitmaken van de OESO Series on the Safety of Manufactured nanomaterials, zijn:

OECD. Advanced Materials: Working Description Series on the Safety of Manufactured nanomaterials. No. 104.
OECD. Sustainability and Safe and Sustainable by Design: Working Descriptions for the Safer Innovation Approach. Series on the Safety of Manufactured Nanomaterials No. 105.

Voor een compleet overzicht van OESO documenten, ga naar: Publications in the Series on the Safety of Manufactured Nanomaterials – OECD

Hulpmiddelen

Verbod op titaniumdioxide in voedingsmiddelen treft ook andere producten

Vanaf 14 januari 2022 is het gebruik van titaniumdioxide in voedingsmiddelen officieel verboden. Er geldt een overgangsperiode tot 7 augustus 2022. Na die datum mogen producenten geen voedingsmiddelen met titaniumdioxide meer op de Europese markt brengen. Het verbod heeft mogelijk ook gevolgen voor andere producten waar titaniumdioxide in kan zitten. Dit zijn bijvoorbeeld geneesmiddelen, persoonlijke verzorgingsproducten en speelgoed. Meer informatie is te vinden op de website van RIVM.