NanoTox 2024

11e Internationale Conferentie over Nanotoxicologie

NanoTox is een forum gericht op personeel van onderzoeks- en academische instellingen, maar ook van de industrie, overheidsinstanties en andere relevante organisaties die geïnteresseerd zijn in:

 • (Eco)toxiciteit van geavanceerde (nano)materialen
 • Gevaren- en blootstellingsbeoordeling, risicobeheer van geavanceerde (nano)materialen
 • Groeperen en read-across
 • Nieuwe aanpakmethodieken voor risicobeoordeling
 • Duurzaamheidsbeoordeling, Safe(r)-by-Design (SbD) en Safe-and-Sustainable-by-Design (SSbD) van geavanceerde (nano)materialen
 • Toxiciteitsroutes: Adverse Outcome Pathways (AOP) en Mode-of-Action (MoA)
 • Big data-beheer en modelleringsoplossingen

Datum: 23 – 25 september 2024
Locatie: Venetië, Italië
Meer informatie is beschikbaar via de website.

11th International Conference on Nanotoxicology

NanoTox is a forum aimed at personnel from research and academic institutions as well as from industry, governmental agencies, and other relevant organisations interested in:

 • (Eco)Toxicity of advanced (nano)materials
 • Hazard and exposure assessment, risk management, and governance of advanced (nano)materials
 • Grouping and read-across
 • New approach methodologies (NAMs) for risk assessment
 • Sustainability assessment, Safe(r)-by-Design (SbD) and Safe-and-Sustainable-by-Design (SSbD) of advanced (nano)materials
 • Toxicity Pathways: nano cell circuits underlying Adverse Outcome Pathways (AOP) and Mode-of-Action (MoA)
 • Big data management and modeling solutions

Date: 23-25 September 2024
Location: Venice, Italy
More information is available via the website.