Nanocentre nieuwsbrief – februari NL/EN

Agenda

Conferenties en fora

CUSP-workshopreeks over menselijke risicobeoordeling van MNP’s

In het voorjaar van 2023 organiseert de CUSP Working Group on Risk Assessment (WG5) samen met de CUSP-ledenprojecten een reeks online thematische workshops rond het thema “Human Risk assessment of Micro- and Nanoplastics (MNPs)”. De reeks is onderdeel van CUSP’s doel om de toepasbaarheid van bestaande risicobeoordelingskaders met betrekking tot micro- en nanoplastics (MNPs).

De eerste workshop, georganiseerd door WG5 en PlasticHeal, is op dinsdag 7 februari, van 9:00-14:00 CET, en richt zich op inzichten in wet- en regelgeving en kennislacunes. De tweede workshop is op 14 maart over risicobeoordelingskaders en wordt georganiseerd door WG5 en PolyRisk. De derde workshop, georganiseerd door WG5 en PlasticsFatE, vindt plaats op 21 april en zal zich richten op data- en informatielacunes. Meer informatie is beschikbaar via de website van CUSP.

Het 7e jaarlijkse Wereldcongres van Smart Materials van het BIT (WCSM 2023)

Van 8 t/m 10 februari 2023 vindt het 7e jaarlijkse wereldcongres van Smart Materials (WCSM 2023) van het BIT plaats, dat staat in het teken van materiaalwetenschap en -technologie. Het congres brengt deelnemers samen die betrokken zijn bij of geïnteresseerd zijn in onderzoek op het gebied van Smart Materials Onderwerpen. Onderwerpen die daar aan te pas komen zijn kunstmatige intelligentie, nanomaterialen, optisch en magnetisch materialen, composietmaterialen, biomaterialen,  materiaalkunde en toepassingsvooruitzichten, karakteriseringseigenschappen en de functie van ”Smart materials’’.. Meer informatie is te vinden op deze website.

SETAC Europe 33e jaarvergadering

30 april-4 mei 2023, Dublin, Ierland.

Om de overgang naar hernieuwbare economieën en duurzame bedrijfspraktijken te ondersteunen en de vertaling van wetenschappelijke kennis in beleidsvorming en regelgeving te vergemakkelijken, zal SETAC Europe 2023 wetenschappers uit verschillende disciplines in de academische wereld, het bedrijfsleven en de overheid samenbrengen om het (her)gebruik van hun meest recente wetenschappelijke kennis te delen. Dit ondersteunt adaptief en responsief milieubeheer en -bescherming.

De oproep om abstracts in te dienen is open tot 30 november, met gedetailleerde richtlijnen beschikbaar via deze link. De inschrijving opent in februari 2023.

Ingeademde deeltjes en NanOEH-conferentie 2023

Twee internationaal gerenommeerde conferenties, Inhaled Particles en NanOEH, zullen gezamenlijk de huidige inzichten rond (nano)deeltjes en vezels, blootstelling en risico behandelen.
Deze samenwerkingsconferentie wordt gehouden in Manchester (VK) in het Hilton Deansgate hotel, van 15 tot 18 mei 2023. Klik hier voor meer informatie en inschrijven.

NanoSafe 2023

ma 5 jun 2023, 08:00u – vr 9 jun 2023, 18:00u
Locatie: Grenoble, Frankrijk

De 8e internationale conferentie over gezondheids- en veiligheidskwesties voor een maatschappelijk verantwoorde benadering van nanomaterialen zal worden georganiseerd. Meer informatie volgt snel.

EuronanoForum 2023

zo 11 jun 2023, 09:30u  – di 13 jun 2023, 18:00u
Locatie: Malmö, Zweden

Het EuroNanoForum2023 is gewijd aan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van nanotechnologie en geavanceerde materialen en hun bijdrage aan de Europese productie van alle industrieën.

Het EuroNanoForum2023 behandelt

 • Materialen Manifest
 • Nanowetenschap en -technologie, incl. nanoveiligheid
 • Duurzaam Europa
 • Safe by design
 • Green Deal
 • Onafhankelijk Europa
 • Infrastructuur
 • EU ChipAct
 • Verbinding met US NNI

Het EuroNanoForum2023 wordt gehouden in Malmö op 11-13 juni 2023. Meer informatie volgt binnenkort.

Webinars

Online workshop Internationale nanoveiligheid en nanostandaardisatie

De online workshop “International Nanosafety and Nanostandardization: Status, hiaten, behoeften en de rol van INISS vindt plaats op 16 februari 2023 van 8:00 – 12:00 uur CET. Meer informatie is te vinden via deze link.

Online workshop over de ontwikkeling van testrichtlijnen voor nanomaterialen

Het NANOMET-project van de OESO sloot zich aan bij NanoHarmony voor zijn 3e jaarlijkse workshop. Tijdens de workshop van 2 halve dagen kregen de deelnemers de kans om updates te horen van enkele van de OESO-testrichtlijnen die worden ontwikkeld binnen NanoHarmony en gerelateerde projecten. Je kunt de opname van de workshop op YouTube bekijken via deze link.
Hier vind je de gedetailleerde agenda met links naar de presentaties dia’s indien beschikbaar.

OECD-webinar over deeltjesgrootte en grootteverdeling van nanomaterialen: testrichtlijn 125

Wanneer: 7 februari 2023 om 14:00-16:00 CET / 08:00-10:00 EST

De OECD organiseert deze webinar om de bekendheid van deze nieuw aangenomen testrichtlijn te vergroten. Dit webinar presenteert de methoden beschreven in OECD-testrichtlijn 125 om de grootte en grootteverdelingen van nanomateriaal deeltjes en vezels van 1 nm tot 1000 nm te bepalen. Tijdens dit webinar leer je over het gebruik en de beperking van deze testrichtlijn, evenals over de validatieoefening om de ontwikkeling ervan te ondersteunen. Aanmelden voor de webinar kan via deze link.

Nieuws en ontwikkelingen

Vuile was: vervuiling door microplastics door machine- en handwas

Het ACS Environmental Science &Technology Water heeft een onderzoek gepubliceerd waarbij het wassen van kleding met de hand microplastic vervuiling verminderd en “milieuvriendelijker” is dan het gebruik van een wasmachine. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat microplastics (kleine plastic deeltjes of vezels kleiner dan 5 mm in diameter) vrijkomen wanneer kleding in de machine wordt gewassen. Deze kunnen terecht komen in afvalwater en het milieu. Vorig jaar werd in een rapport over duurzaam textiel van het Monash Sustainable Development Institute opgemerkt dat 35% van de microplastic oceaanvervuiling afkomstig is van het wassen van textiel. Toch heeft het wassen met de hand, dat in veel delen van de wereld gebruikelijk blijft, relatief weinig aandacht gekregen, merkt het artikel van de American Chemical Society op. De volledige studie is beschikbaar via deze link.

Nanopinion: Europese nanomateriaalmarkt zal naar verwachting groeien – nieuwe barrières ontstaan

In Nanopion vertellen Dr. Anastasios Papadiamantis en dr. Antreas Afantitis over de bevindingen van een studie in opdracht van het EU-Waarnemingscentrum voor nanomaterialen op de EU-markt voor nanomaterialen, inclusief stoffen, toepassingen, volumes en belangrijke operatoren. Het volledige rapport is beschikbaar via deze link.

Studie over de (bio)afbraak, persistentie en safe by design (SbD) van nanomaterialen

Een studie, in opdracht van het Observatorium voor Nanomaterialen van de Europese Unie (EUON), biedt informatie over de stand van kennis, de bestaande lacunes en de onderzoek behoeften van de (biologische) afbraak en persistentie van nanomaterialen. De studie wijst ook op de noodzaak van een gemeenschappelijke definitie voor “safe” of “safe by design”. Hierbij gaat het om het proces van veiligheid in het vroegste stadium van productontwikkeling om de maatschappelijke acceptatie van nanomaterialen te vergroten. Meer informatie is beschikbaar via deze link.

Franse NGO vindt ‘alarmerend’ aandeel nanostoffen in consumentenproducten

Een onderzoek door NGO Avicenn heeft in 20 van de 23 producten die op de Franse markt worden verkocht, ongelabelde nanomaterialen gevonden. Hierbij werden sommige nanomaterialen in “alarmerende” verhoudingen gevonden en in strijd met de EU-etiketteringsregels. De NGO riep op tot strengere controles en sancties op niet-conforme producten nadat tests nanodeeltjes titaniumdioxide hadden gedetecteerd in tien van de geteste artikelen, voornamelijk bij cosmetica van bekende merken. De volledige studie is beschikbaar via deze link.

Verbetering van de veiligheidsbeoordeling van nanodeeltjes

Hoe veilig zijn de nanodeeltjes in transparante zonnebrandcrème, anti-geur sokken en bacteriebestendige pleisters? Micro-organismen zijn aanwezig op alle organismen, maar de tools die de veiligheids inschatten van nanomaterialen houden hier nauwelijks rekening mee. Bregje Brinkmann onderzocht de rol van deze microben tijdens haar promotieonderzoek. Meer informatie is beschikbaar via deze link.

Hoe kan je fruit en groente langer houdbaar houden. De route van groenten en fruit naar ons bord verbeteren door een nanobehandeling

Een potentieel veelbelovende technologie is eetbare coating: fruit en groenten bedekken met een laagje beschermend materiaal dat samen met het voedsel kan worden geconsumeerd. Een manier om eetbare coatings te stimuleren is door nanomaterialen (materialen met een deeltjesgrootte van minder dan 100 nanometer (nm)) in ten minste één dimensie (dat is 1.000 keer kleiner dan een mensenhaar) te gebruiken. ). “Als je de deeltjes kleiner maakt, kun je de functionele prestaties van eetbare films en coatings verbeteren, bijvoorbeeld door hun sterkte en barrière-eigenschappen te vergroten,” zegt McClements.
Je kunt zulke minuscule deeltjes produceren door lasers, trillingen, plantenextracten of zelfs bepaalde micro-organismen te gebruiken. Onderzoek heeft aangetoond dat de meeste gewone aarbeiden waren bedekt met schimmel na een week opslag bij kamertemperatuur. Voor de aarbeiden die bedekt waren met nanomaterialen zoals chitosan en nanozilver,was echter slechts 10% bedorven. Vers gesneden wortelen die waren bedekt met zilveren nanodeeltjes bleven 70 dagen goed. Ongecoate wortelen bleven slechts vier dagen goed. Het volledige artikel is beschikbaar via deze link.


Nieuwe en bijgewerkte standaarden en hulpmiddelen


Standaarden (ISO, OESO, ECHA, ASTM, IEC, NVN)

Er zijn geen nieuwe standaarden voor publicatie.

Hulpmiddelen

Er zijn geen nieuwe hulpmiddelen voor publicatie.


Wet- en regelgeving

Er zijn geen nieuwe hulpmiddelen voor publicatie.

Kennis en onderzoek

Recent gepubliceerde artikelen en boekhoofdstukken

We offer our updates in English:

Agenda

Conferences and forums

CUSP workshop series on Human Risk Assessment of MNPs

When: 7 February 2023, 15 March 2023 and 21 April 2023 (online)

Three online thematic workshops to take place in the spring of 2023; first will be on Tuesday, February 7th and focus on regulatory insights and knowledge gaps. As part of CUSP’s aim to investigate and discuss the applicability of existing risk assessment frameworks related to micro- and nanoplastics (MNPs), the CUSP Working Group on Risk Assessment (WG5), together with the CUSP member projects, is organizing a series of online thematic workshops in the Spring of 2023 under the theme “Human Risk assessment of Micro- and Nanoplastics (MNPs)”. The first workshop, organized by WG5 and PlasticHeal, will focus on regulatory insights and knowledge gaps and will take place on Tuesday, February 7th, from 9:00-14:00 CET. The second workshop within the series will be about risk assessment frameworks on March 14th and will be organized by WG5 and PolyRisk. The third workshop, organized by WG5 and PlasticsFatE, will take place on April 21st and will focus on data and information gaps. More information is available at this link.

The BIT`s 7th Annual World Congress of Smart Materials (WCSM 2023) 

When: 08-10 February 2023, Sapporo

The BIT`s 7th Annual World Congress of Smart Materials (WCSM 2023) is dedicated to materials science and technology. The BIT`s 7th Annual World Congress of Smart Materials (WCSM 2023) covers topics such as: Electronic, Artificial Intelligence, Nanomaterials, Optical and Magnetic Materials, Composite Materials, Biomaterials, Smart Materials Science and Application Outlook, Characterization Properties and Function of Smart Material. The BIT`s 7th Annual World Congress of Smart Materials (WCSM 2023) brings together attendees involved or interested in research in the field of Smart Materials. The BIT`s 7th Annual World Congress of Smart Materials (WCSM 2023) will be held in Sapporo on 08-10 February 2023. More information can be found at this link.

SETAC Europe 33rd Annual Meeting

30 April-4 May 2023, Dublin, Ireland.

To support the transition to renewable economies and sustainable business practices, and to facilitate the translation of scientific knowledge into data-driven policymaking and regulation, SETAC Europe 2023 will bring together scientists from various disciplines in academia, business/industry and government to share, debate, discuss, disseminate and facilitate the use and re-use of their most recent scientific knowledge to support adaptive and responsive environmental management and protection.

The call for abstracts will be open until November 30, with detailed guidelines available at this link.

Registration will open February 2023.

Inhaled Particles and NanOEH Conference 2023

Monday, 15 – Thursday, 18 May 2023

08:00 – 17:00 UTC

Two internationally renowned conferences, Inhaled Particles and NanOEH are coming together to disseminate the current knowledge and understanding surrounding (nano)particle and fibre hazard, exposure and risk. This collaborative conference will be held in Manchester (UK) at the Hilton Deansgate hotel, between the 15th and 18th of May 2023.

NanoSafe 2023

Mon, Jun 5, 2023, 8:00 AM Fri, Jun 9, 2023, 6:00 PM
Grenoble, France

The 8th International Conference on Health and Safety Issues for a socially responsible approach to nanomaterials will be organized.

EuroNanoForum 2023

Sun, Jun 11, 2023, 9:30 AM  Tue, Jun 13, 2023, 6:00 PM
Malmö, Sweden

The EuroNanoForum2023 is dedicated to the latest developments in nanotechnology & advanced materials and their contribution to European manufacturing across all industries.

The EuroNanoForum2023 deals with

 • Materials Manifesto
 • Nanoscience and –technology, incl. nanosafety
 • Sustainable Europe
 • Safe by design
 • Green Deal
 • Independent Europe
 • Infrastructures
 • EU ChipAct
 • Connection to US NNI

The EuroNanoForum2023 will be held in Malmo on 11-13 June 2023. More information coming soon.

Webinars

WORKSHOP International Nanosafety and Nanostandardization: Status, Gaps, Needs and the Role of INISS

The workshop “International Nanosafety and Nanostandardization: Status, Gaps, Needs and the Role of INISS” which takes place virtually on 16 February 2023 from  8:00 a.m. – 12:00 p.m. CET. More information can be found at this link.

NANOMET & NanoHarmony hold online workshop on Test Guideline development for Nanomaterials

The NANOMET project run by the OECD joined NanoHarmony for its 3rd annual workshop. During the 2 half-day workshop, participants had the opportunity to hear updates from some of the OECD Test Guidelines being developed within NanoHarmony and related projects. You can watch the recording of the workshop on YouTube via this link. As well, you can find below the detailed agenda with links to the presentations slides when available. More information can be found at this link.

OECD webinar on Particle Size and Size Distribution of Nanomaterials: OECD Test Guideline 125

When: 7 February 2023 at 14:00-16:00 CET / 08:00-10:00 EST
This webinar will present the methods described in Test Guideline No. 125 to determine the size and size distributions of nanomaterial particles and fibres spanning from 1 nm to 1000 nm. During this webinar, you will be able to learn the use and limitation of this Test Guideline, as well as on the validation exercise that was done to support its development. The OECD is organizing this webinar to increase awareness of this newly adopted Test Guideline. You can register via this link.


News and developments


Dirty laundry: Microplastic pollution from machine and handwashing revealed

If you’re anything like me, garment care instructions which read “handwash only” are to be regarded as more suggestion than hard-and-fast rule. So, the findings of a study from the American Chemical Society make for somewhat unwelcome news for those already overburdened by laundry*. The research published in ACS Environmental Science & Technology Water, finds handwashing clothes reduces microplastic pollution and is “environmentally greener”, compared to using a machine. Previous research has shown microplastics (tiny plastic particles or fibers smaller than 5mm in diameter) are released when clothes are machine-washed. These can end up in wastewater and the environment. Last year a report on sustainable textiles from the Monash Sustainable Development Institute noted 35% of microplastic ocean pollution comes from washing textiles. Yet handwashing, which remains common practice in many parts of the world, has received comparatively little research attention, the paper from the American Chemical Society notes. The full study is available at this link.

Nanopinion: European nanomaterial market expected to grow – new barriers emerging

Dr Anastasios Papadiamantis and Dr Antreas Afantitis tell us about the findings of a study commissioned by the EU Observatory for Nanomaterials on the EU market for nanomaterials, including substances, uses, volumes and key operators. Read all about it in our Nanopinion guest column. The full report is available at this link.

Nanomaterials’ (bio)degradation, persistence, and safe by design (SbD) examined in a recent study

A desk study commissioned by the European Union Observatory for Nanomaterials (EUON) provides information on the state-of-the-art, the existing gaps, and the research needs of the degradation, biodegradation and persistence of nanomaterials. The study also points out the need for a common definition for ‘safe’ or ‘safer-by-design’ – the process of including safety at the earliest stage of product development – to increase the societal acceptance of nanomaterials. More information is available at this link.

French NGO finds ‘alarming’ proportion of nano substances in consumer products

An investigation by NGO Avicenn has found unlabeled nano substances in 20 out of 23 products sold on the French market, some in “alarming” proportions and breaching EU labelling rules. The nanotechnology NGO called for greater controls and sanctions on non-compliant products after tests detected nanoparticles of titanium dioxide in ten of the articles tested, mostly cosmetics from well-known brands. The full study is available at this link.

Improving safety assessment of nanoparticles

How safe are the nanoparticles in transparent sunscreen, anti-odor socks and bacteria-resistant plasters? Although microbes are present on all organisms, the tools that estimate the safety of nanomaterials still hardly take them into account. Bregje Brinkmann explored the role of these microbes during her Ph.D. research. More information is available at this link.

How to make fruit and vegetables last longer. From hi-tech coatings to improving the state of the roads, there is a plethora of ways we can reduce the amount of fruit and veg that goes bad before it reaches our plates.

One potentially promising technology is edible coating: covering fruits and vegetables in a film of protective material that can be consumed with the food. A way to boost edible coatings is to use nano-materials – materials with a particle size of less than 100 nanometres (nm) in at least one dimension (that’s 1,000 times smaller than a human hair). “If you make the particles smaller, you can improve the functional performance of edible films and coatings, for example, by increasing their strength and barrier properties,” McClements says. You can produce such minuscule particles by using lasers, vibrations, plant extracts or even certain microorganisms. In one study, after a week of storage at room temperature, most regular strawberries were covered in fungus. Among those coated with chitosan and nano-silver, however, only 10% were spoiled. Freshly cut carrots coated with silver nanoparticles stayed fine for 70 days. Uncoated carrots lasted a mere four. The full article is available at this link.


New and updated standards

Standards (ISO, OESO, ECHA, ASTM, IEC, NVN)

There are no updated or new standards.

Tools

There are no new tools for publication.

Laws and regulations

There are no updates of laws and regulations.


Knowledge and research

Recently published articles and book chapters