Nano en sustainable-by-design

Safe-by-Design, maar ook Sustainable-by-Design krijgen steeds meer aandacht in onderzoek en beleid. Safe and Sustainable-by-Design (SSbD) vormt één van de hoofdthema’s van de Chemicals Strategy for Sustainability. Het doel is een duurzame Europese economie. Alle beleidsterreinen moeten hierin de klimaat- en milieuproblemen als kansen zien. De Europese Commissie gaat criteria voor SSbD op papier zetten. Deze kunnen ook voor nanomaterialen gelden. De Commissie streeft ernaar deze criteria eind 2022 bekend maken.