LICARA nanoScan

Een kwalitatieve, online beoordelingstool voor risico’s en voordelen in de vroege levenscyclus van innovatieve (nano)producten.

Scroll down for English

Voor elk nieuw product is het belangrijk om snel de balans op te maken tussen de voor- en nadelen ervan. De LICARA nanoScan is een handige tool om de risico’s en voordelen van nieuwe, innovatieve (nano)producten te beoordelen, zodat problemen zo vroeg mogelijk worden opgemerkt. Dit helpt om mogelijke risico’s te verminderen en draagt bij aan duurzame productontwikkeling. LICARA nanoScan kijkt van begin tot eind naar het product, wat verdere analyse ondersteunt met een levenscyclusbeoordeling.

De LICARA nanoScan is een online hulpmiddel dat bedrijven helpt bij hun besluitvorming over de ontwikkeling van nieuwe producten. Het is een eenvoudige, maar effectieve tool om snel te kijken naar de voor- en nadelen van een product gedurende de hele levenscyclus, zelfs als er nog weinig informatie beschikbaar is. Voor nanoproducten is er de LICARA nanoScan, en voor niet-nanoproducten is de LICARA Innovation Scan recent ontwikkeld.

Met de LICARA Scan bekijken we de economische, milieu- en sociale voordelen en de specifieke risico’s voor consumenten, werknemers, de samenleving en het milieu. De uitkomst geeft inzicht in de sterke en zwakke punten van het product, inclusief onzekerheden en ontbrekende informatie, wat producenten en belanghebbenden helpt in hun besluitvorming.

Bent u geïnteresseerd in de kwalitatieve risico-voordeel analyse? Probeer dan gratis de LICARA Innovation Scan uit, ontwikkeld door TNO:

Of neem contact op met Wouter Fransman (wouter.fransman@tno.nl) om te ontdekken hoe we u kunnen helpen in het besluitvormingsproces voor de duurzame ontwikkeling van nieuwe innovatieve producten.

LICARA nanoScan

A qualitative online risk-benefit assessment tool for early life cycle analysis of innovative (nano)products.

For any innovative product, it is important to balance between risks and benefits as early as possible in the product development. The LICARA nanoScan provides a first, quick, qualitative assessment to scan the risks and benefits of innovative nanoproducts, so that relevant ‘red flags’ can be identified in time and to balance these against the benefits in an easy-to-use visualization. This allows a pro-active approach towards the elimination and mitigation of potential risks in early stages and thus ensures sustainable development of the products along their innovation value chain, i.e. safety-by-design. The LICARA nanoScan follows a “cradle to grave” approach, to support the further analysis of the product with a lifecycle assessment methodology.

The LICARA nanoScan is a web-based tool that guides companies through their decision-making process for the sustainable development of new, innovative products. It is a simple, yet effective, tool for a quick risk-benefit analysis over a product’s entire life cycle at an early innovation stage where limited information is available. For nano-product-specific innovation, we offer the well-known LICARA nanoScan. For non-nano products, TNO has recently introduced the LICARA Innovation Scan.

LICARA Scan uses the principles of Life Cycle Assessment, Risk Assessment, and Multi-Criteria Decision Assessment to evaluate (i) product benefits in terms of its economic, environmental, and social opportunities and (ii) specific risks for consumers, workers, the general public and the environment.

The final outcome of the product’s strengths and weaknesses includes uncertainties and knowledge gaps about the product development which supports product manufacturers and their stakeholders in their decision-making process.

Are you interested in the qualitative risk-benefit analysis? Then try out TNO’s freely available LICARA Innovation Scan:

Or contact Wouter Fransman (wouter.fransman@tno.nl) to discover how we can help you in the decision-making process for the sustainable development of new innovative products.