Kennis en onderzoek: publicaties tot september 2021

Het afgelopen jaar is veel (wetenschappelijk) onderzoek gepubliceerd. Onder andere over koolstofnanobuisjes, koper en de benaming van nanovormen.

NIA position over benaming van nanovormen

De term nanomaterialen is erg breed en dekt niet altijd de lading. Dit kan leiden tot verwarring in discussies over de veiligheid van nanomaterialen. Daarom staat NIA staat achter het gebruik van de term “nanovorm” in wet- en regelgeving. Deze term zou meer transparantie geven binnen risicoprofielen van substanties op nanoniveau. De transitie naar het woord “nanovorm” duurt waarschijnlijk wel even.

Lees meer en download het position paper op de website van Nanotechia

SCCS mening over koper en colloïdaal koper (nano)

De SCCS (Europese commissie voor consumentenveiligheid) is van mening dat er onvoldoende informatie beschikbaar is voor een volledige veiligheidsanalyse van de nanomaterialen koper en colloïdaal koper in cosmetica. Er zijn zorgen dat deze nanomaterialen accumuleren in de lever en milt. Daarnaast kan kopernanomateriaal potentieel schade veroorzaken aan erfelijk materiaal en effecten hebben op het immuunsysteem. Het is belangrijk dat er meer informatie aangeleverd wordt om een goede veiligheidsanalyse te doen voor dit type nanomateriaal in cosmetica.

Lees meer op de website van Nanotechia

Voorstel JBCE voor de beoordeling van koolstofnanobuisjes

De JBCE (Japan Business Council in Europe) heeft een paper gepubliceerd over het beoordelen van koolstofnanobuisjes onder REACH. Er is een grote variëteit aan koolstofnanobuisjes op de markt aanwezig. Daarom wordt in het paper aanbevolen om een case-by-case benadering te doen voor de gevaarevaluatie in plaats van een generieke “éénstofsbenadering”.

Lees meer op de website van Nanotechia

Serie rapporten in OECD project NanoAOP

Het project NanoAOP heeft drie rapporten gepubliceerd over hun bijdrage aan toekomstige ontwikkeling en toepassing van advance outcome pathways (AOPs). De bijdrage is 1) een systematische aanpak om literatuur over nanotoxiciteit te verkrijgen om op deze manier zogenaamde ‘key events’ te ontdekken die bijdragen aan de toxiciteit van vervaardigde nanomaterialen en 2) een strategie om ‘key events’ te prioriteren voor toekomstige ontwikkeling van nanomaterialen.

Lees meer en download de rapporten op de website van Nanotechia

OECD rapport: Moving toward a Safe(r) Innovation Approach for More Sustainable Nanomaterials and Nano-Enabled Products

Het OECD heeft een rapport gepubliceerd welke onderdeel is van de serie over de veiligheid van vervaardigde nanomaterialen en safe(r)-by-design. Het rapport beschrijft een benadering om op veiliger wijze nanomaterialen te vervaardigen. De benadering zal het de industrie gemakkelijker maken om de risico’s voor mens en milieu in te schatten.

Lees meer op de website van Nanotechia

Publicatie in Nature Nanotechnology over koolstofnanobuisjes

In Nature Nanotechnology verscheen het artikel “Banning carbon nanotubes would be scientifically unjustified and damaging to innovation”. Het artikel verscheen als reactie op het opnemen van koolstofnanobuisjes in de SIN-list (Substitute It Now) van het Zweedse ChemSec. Het artikel zegt dat de uitspraken van ChemSec over het uitbannen of beperken van alle vormen van koolstofnanobuisjes waarschijnlijk de innovatie ervan tegenhoudt en zo verwarring oplevert. De auteurs van het artikel geven hierbij aan dat de uitspraken van ChemSec gestoeld zijn op matig bewijs. Ze roepen ChemSec dan ook op om de status van koolstofnanobuisjes op de SIN-list aan te passen. Daarnaast willen ze dat ChemSec haar generieke uitspraken over de toxiciteit van de gehele groep van koolstofnanobuisjes intrekt. Ook zien ze graag dat ChemSec aangeeft voor welke specifieke koolstofnanobuisjes er daadwerkelijk gegevens zijn.

Lees meer op de website van Nanotechia

Overzichtsartikel smart nanomaterials

Het Europese onderzoeksinstituut JRC Joint Research Centre en de Europese Commissie hebben kort geleden een overzichtsartikel geschreven over “smart nanomaterials”. Smart nanomaterials worden door de auteurs gezien als een speciale groep van advanced materials. Deze materialen kunnen hun eigenschappen (bijvoorbeeld hun vorm) veranderen als gevolg van veranderingen in de omgeving zoals pH of temperatuur. De auteurs vinden dat er niet voldoende wordt gekeken naar duurzaamheid én veiligheid bij het ontwikkelen van nieuwe materialen. De auteurs roepen op om het concept van ‘Safe-and-Sustainble-by-Design’ verder concreet te maken. Dit concept moet worden vormgegeven door samenwerking van verschillende groepen. Dit zijn mensen die werken aan innovaties, wetenschappers en mensen werkzaam in overheidsbeleid of werkzaam op het gebied van wet- en regelgeving.

Lees meer op de website van RIVM

Aanwijzingen voor verhoogd risico op tumoren door proces-gegenereerde nanodeeltjes

Franse wetenschappers hebben blootstelling aan proces-gegenereerde nanodeeltjes op de werkplek onderzocht. Zij vinden voor het eerst een verband met een verhoogd risico op longkanker, borstvlieskanker (mesothelioom) en hersentumoren.

Lees meer op de website van RIVM

Lees het artikel in ScienceDirect

Opgerolde koolstofnanobuisjes toch ook kankerverwekkend in de rat na inademing

Koolstofnanobuisjes bestaan uit lagen. Hoe meer lagen, hoe minder buigzaam het buisje wordt. Van sommige niet-buigbare vezels is bekend dat ze longkanker en longvlieskanker kunnen veroorzaken. Koolstofnanobuisjes met een klein aantal lagen zijn echter flexibel en kunnen oprollen. Nieuw onderzoek laat zien dat een bepaald type flexibele koolstofnanobuisjes toch ook longtumoren kan veroorzaken in de rat.

Lees meer op de website van RIVM

Nature Nanotechonology: Towards FAIR nanosafety data

In het wetenschappelijke tijdschrift Nature Nanotechnology is een samenvatting van het NanoReg2 project gepubliceerd. Het geeft aanbevelingen voor efficiënt gebruik van gegevens over veiligheid van nanotechnologie. Dit is gedaan omdat hergebruik van gegevens hierover ver achterloopt.

Lees het artikel in Nature Nanotechnology

Nanomaterialen mogelijk schadelijk voor ontwikkeling van nakomelingen

Nanomaterialen kunnen mogelijk schadelijk zijn voor de ontwikkeling van het nageslacht. Dit blijkt uit dierstudies waar moederdieren nanomaterialen kregen toegediend. Een nieuw overzichtsartikel van Deense en Zwitserse auteurs vraagt aandacht voor mogelijke indirecte gevolgen van blootstelling aan nanomaterialen. Deze indirecte gevolgen verdienen meer aandacht dan ze tot nu toe kregen.

Lees meer op de website van RIVM

Koperoxide nanodeeltjes ook na aanpassing schadelijk voor de long

Het inademen van koperoxide in de vorm van nanodeeltjes kan leiden tot schade in de long, zoals ontstekingen. Pogingen om de deeltjes minder schadelijk te maken leken veelbelovend in celtesten, maar bleken in ratten even schadelijk.

Lees meer op de website van RIVM

Lees het artikel op ScienceDirect