Handhaving bij bedrijven leidt mogelijk tot meer gegevens over nanovormen in REACH

Nederland en Frankrijk gaan dit jaar controleren of bedrijven gegevens over nanomaterialen aanleveren voor REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals). Deze controles zijn bedoeld als test. Bedrijven leverden tot nu toe minder gegevens dan verwacht. Door te controleren onderzoeken de landen of dit kan leiden tot een betere aanmelding van nanovormen in REACH. Europese lidstaten gaan op basis van de lessen hieruit kijken of er mogelijk acties nodig zijn.

Meer informatie is te vinden op de website van RIVM.