Gerichte ECHA-consultatie voor geharmoniseerde indeling en labeling van zilver sluit op 17 mei

ECHA voerde dit jaar een nieuwe gerichte consultatie uit van het voorstel voor de geharmoniseerde indeling en labeling van zilver (EC 231-131-3; CAS 7440-22-4), ingediend door Zweden en met voorwerk van een eerste consultatie in 2020. Het proces is hier te bekijken,

In 2021 werd een daaropvolgende, gerichte consultatie gehouden, gericht op de voorlopige samenvatting van een in vivo vergelijkende toxicokinetische studie van de European Precious Metals Federation (EPMF) over zilveracetaat (AgAc), zilvernitraat (AgNO3), zilver nanodeeltjes (AgNP) en een sub-micron grootte poedervorm (AgMP) van bulk elementair zilver.

De huidige consultatie omvat de laatste vergelijkende toxicokinetische studie, evenals een 90-daagse studie, EOGRTS en voorbereidende studie over zilveracetaat; het omvat ook aanvullende literatuurstudies, opgenomen in de beoordeling van ontwikkelingsneurotoxiciteit en neurotoxiciteit door de European Chemicals Agency’s Risk Assessment Committee (RAC) in de loop van het CLH-proces.