Europese Commissie grijpt naar laatste redmiddel om data over veiligheid van nanomaterialen in cosmetica te krijgen

Zoals we in eerdere nieuwsbrieven al meldden, zitten er steeds vaker nanomaterialen in cosmetica. Over de toepassing van de volgende nanomaterialen zijn er zorgen: nanozilver, verschillende vormen van silica en copolymeren in nanovorm van styreen en acrylaten. De veiligheid kan niet beoordeeld worden door gebrek aan voldoende bruikbare gegevens.

Wetenschappelijk advies SCCS

Op 11 januari 2021 heeft de SCCS een wetenschappelijk advies gepubliceerd. Het advies beschrijft waarom er zorg is voor de gezondheid wanneer nanomaterialen worden toegepast in cosmetica. Aan de hand van dit advies is de bestaande catalogus van nanomaterialen in cosmetica herzien. De herziene catalogus is als bijlage opgenomen in het wetenschappelijk advies. Alle nanomaterialen op de lijst hebben hierin een score voor mogelijk risico meegekregen. Deze score is geen alternatief voor een uitgebreide veiligheidsbeoordeling. De score helpt de Europese Commissie om te bepalen over welke nanomaterialen de meeste zorg bestaat. Deze nanomaterialen zouden als eerste verder beoordeeld moeten worden.

Herziene opinies

Naast het wetenschappelijk advies heeft de SCCS de opinies voor nanodeeltjes van zilver, silica en copolymeren van styreen en acrylaten herzien. Met informatie uit beschikbare literatuur heeft SCCS de materialen opnieuw beoordeeld en een conclusie getrokken. Voor alle drie de nanomaterialen is sprake van een zorg voor consumentenveiligheid bij toepassing in cosmetica. De Europese Commissie heeft nu het voorstel gedaan om uit voorzorg deze nanomaterialen in cosmeticatoepassingen te verbieden. Het is aan de lidstaten om hier uiteindelijk over te beslissen.

Lees het statusrapport van de Europese Commissie (22-7-2021)