EU-kader voor veilig en duurzaam ontwerp

Een belangrijke stap naar veilig en duurzaam ontwerp (SSbD) door de EU werd op 15 juli afgesloten met de publicatie van het technisch rapport Veilig en duurzaam door ontwerp chemicaliën en materialen – Kader voor de definitie van criteria en evaluatieprocedure voor chemicaliën en materialen.

Het verslag is ontwikkeld door het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) van de Commissie en bevat de criteria en procedures die moeten worden gevolgd voor een beoordeling van de veiligheid en duurzaamheid van chemische stoffen en materialen. Het is één van de acties die in de EU-strategie voor duurzame chemische stoffen zijn vastgesteld om de schadelijke gevolgen van chemische stoffen voor de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen; het algemene doel is om het ontwerp en de ontwikkeling van SSbD-chemicaliën en -materialen te ondersteunen en zo Onderzoek en Innovatie naar de groene industriële transitie te sturen.

Het kader, dat geen regelgevend instrument is, zal de komende maanden in drie casestudies worden getest om eventuele uitdagingen en knelpunten bij de toepassing ervan te identificeren. De toepassingsgebieden die in de casestudies worden overwogen, zijn niet-ftalaten weekmakers voor materialen die met voedsel in contact komen; oppervlakteactieve stoffen die bij de textielverwerking worden gebruikt; en halogeenvrije vlamvertragers die worden gebruikt in ICT-producten. De resultaten worden in het najaar gepresenteerd in een stakeholderworkshop.

U kunt hier meer te weten komen over de eerste twee stakeholderworkshops in respectievelijk maart 2021 en maart 2022, evenals de feedbackworkshop in mei 2022.