Uw mening over Handreiking veilig werken met Nanomaterialen en Nanoproducten

In 2010 is de “Handreiking veilig werken met Nanomaterialen en Nanoproducten” (verder genoemd Handreiking) opgesteld. Deze Handreiking is bedoeld om werkgevers en werknemers te helpen op welke wijze zij moeten omgaan met de risico’s die nanomaterialen (NM) kunnen hebben. In 2017 is een update van deze Handreiking uitgebracht.
De Handreiking is een product van de Sociale Partners (VNO-NCW en FNV) en beschikbaar op het Arboportaal.

De Handreiking geeft een handvat voor de verplichte risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) gericht op Nanomaterialen (bv door het werken met Synthetische Nanomaterialen of poeder van nanodeeltjes of nanomaterialen die ontstaan bij een bepaald proces (bv schuren van composiet of lasrook).

VNO-NCW, FNV en SZW vinden het belangrijk om feedback te krijgen over deze Handreiking (de update uit 2017) omdat zij willen kijken of het noodzakelijk is om de Handreiking aan te passen om de voorlichting over omgaan met de risico’s van Nanomaterialen op de werkplek te verbeteren.

Daarom vragen wij jullie medewerking aan een korte enquête (invullen duurt max 5 minuten). De enquête is volledig anoniem.