Nieuwe en bijgewerkte standaarden en hulpmiddelen: tot april 2022

De afgelopen periode zijn nieuwe hulpmiddelen, standaarden en richtlijnen gepubliceerd die betrekking hebben op nanomaterialen. Dit artikel geeft een overzicht van deze nieuwe of aangepaste standaarden, richtlijnen en hulpmiddelen die zijn gepubliceerd.

Gepubliceerde standaarden

ISO-standaarden over benaming van nanomaterialen en -technologieën

ISO/TS 23650:2021 Nanotechnologies — Evaluation of the antimicrobial performance of textiles containing manufactured nanomaterials

 ISO 19749:2021 – Nanotechnologies — Measurements of particle size and shape distributions by scanning electron microscopy

ISO/TS 23650:2021 Nanotechnologies — Evaluation of the antimicrobial performance of textiles containing manufactured nanomaterials

ISO/TS 23459:2021 Nanotechnologies — Assessment of protein secondary structure during an interaction with nanomaterials using ultraviolet circular dichroism

ISO/TS 23302:2021 Nanotechnologies — Requirements and recommendations for the identification of measurands that characterise nano-objects and materials that contain them

ISO/TS 23151:2021 Nanotechnologies — Particle size distribution for cellulose nanocrystals

ISO/TS 23034:2021 Nanotechnologies — Method to estimate cellular uptake of carbon nanomaterials using optical absorption

ISO/TR 22455:2021 Nanotechnologies — High throughput screening method for nanoparticles toxicity using 3D model cells

ISO/TS 21633:2021 Label-free impedance technology to assess the toxicity of nanomaterials in vitro

ISO 22482:2021 Thermal insulation products — Aerogel blanket for buildings — Specification

ISO/TS 22107:2021 Dispersibility of solid particles into a liquid

ISO 18473-4:2022 Functional pigments and extenders for special applications — Part 4: Nanoscale titanium dioxide for photocatalytic application

ISO 15901-2:2022 Pore size distribution and porosity of solid materials by mercury porosimetry and gas adsorption — Part 2: Analysis of nanopores by gas adsorption

ISO/TS 24498:2022 Paper, board and pulps — Estimation of uncertainty for test methods by interlaboratory comparisons

ISO/TS 21357:2022 Nanotechnologies — Evaluation of the mean size of nano-objects in liquid dispersions by static multiple light scattering (SMLS)

ISO 638-2:2022 Paper, board, pulps and cellulosic nanomaterials — Determination of dry matter content by oven-drying method — Part 2: Suspensions of cellulosic nanomaterials

ECHA

ECHA publiceert updates van de nanovorm-bijlage bij het richtlijn voor stofregistratie

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft een update gepubliceerd van de bijlage voor nanovormen die van toepassing zijn op het Richtlijn voor registratie en identificatie van stoffen (versie 2.0).
De belangrijkste wijzigingen, die beperkt zijn tot secties 2 en 5 van het document, hebben betrekking op aanvullende richtlijnen voor de gezamenlijke indiening van gegevens; verduidelijkingen over de noodzaak van één dataset per nanovorm of set van nanovormen; en informatie over de registratie van sets van nanovormen versus enkele nanovormen. De volledige versie van de bijgewerkte bijlage kan hier worden geraadpleegd.

OESO-richtlijnen

De OESO heeft onlangs vier documenten gepubliceerd die zich richten op instrumenten en modellen om de milieublootstelling aan synthetische nanomaterialen te beoordelen, zowel vanuit het perspectief van werknemersblootstelling als consumentenblootstelling. Er werd een functionele beoordeling en statistische analyse van instrumenten en modellen voor nanospecifieke milieublootstelling uitgevoerd, samen met een analyse van hun toepasbaarheid voor gebruik bij wettelijke blootstellingsbeoordeling.

De documenten, die deel uitmaken van de OESO Series on Testing and Assessment, zijn:

  • OECD345  over de evaluatie van instrumenten en modellen die worden gebruikt voor het beoordelen van milieublootstelling aan vervaardigde nanomaterialen; Functionele beoordeling en statistische analyse van nanospecifieke instrumenten en modellen voor milieublootstelling;
  • OECD346 over de evaluatie van instrumenten en modellen voor het beoordelen van beroepsmatige en consumentenblootstelling aan vervaardigde nanomaterialen; Deel I: Samenstelling van tools/modellen en analyse voor verdere evaluatie;
  • OECD347 (en Annex) over de evaluatie van instrumenten en modellen voor het beoordelen van beroepsmatige en consumentenblootstelling aan vervaardigde nanomaterialen; Deel II: Prestatietestresultaten van instrumenten/modellen voor beroepsmatige blootstelling;
  • OECD348 over de evaluatie van instrumenten en modellen voor het beoordelen van beroepsmatige en consumentenblootstelling aan vervaardigde nanomaterialen; Deel III: Resultaten van prestatietests van instrumenten/modellen voor consumentenblootstelling.

In deze serie heeft OECD ook een rapport gepubliceerd die belangrijke zaken omtrent de risicobeoordeling van vervaardigde nanodeeltjes beschrijft: Important Issues on Risk Assessment of Manufactured Nanomaterials (February, 2022). Lees hier meer.

Voor een compleet overzicht van OECD documenten, ga naar: Publications in the Series on the Safety of Manufactured Nanomaterials – OECD

Hulpmiddelen

ECHA publiceert nieuwe Q&A voor downstreamgebruikers van nanovormen

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen heeft een nieuwe reeks vragen en antwoorden uitgebracht voor downstreamgebruikers van nanovormen. Het document geeft informatie over registratieverplichtingen; definitie en karakterisering van nanovormen; sets van vergelijkbare nanovormen; rapportage en indiening, inclusief gezamenlijke indiening; en andere verplichtingen van downstreamgebruikers. De Q&A is enkel beschikbaar in het Engels. Klik op deze link om naar de Q&A te gaan.

ANSES publiceert gids voor beoordeling van gezondheidsrisico’s voor nanomaterialen in voedsel

Het Franse agentschap voor voedsel, milieu en gezondheid en veiligheid op het werk (ANSES) heeft een gids uitgebracht over een risicobeoordelingsmethodologie voor nanomaterialen die worden gebruikt als voedseladditieven en ingrediënten met een voedingsfunctie.

In 2018 had de EFSA al een gids gepubliceerd voor de beoordeling van dossiers over nanowetenschap en nanotechnologieën in toepassingen zoals levensmiddelenadditieven, pesticiden en materialen die met levensmiddelen in contact komen. Hoewel de ANSES-methodologie gebaseerd is op vergelijkbare concepten, stelt het ook specifieke aanpassingen voor met betrekking tot wettelijke definities, deeltjesgroottemetingen, oploseigenschappen en gevarenidentificatie. De methodologie zal in eerste instantie worden getest op nanomaterialen waarvoor gegevens beschikbaar zijn, waaronder titaandioxide (E171), waarvan het gebruik als levensmiddelenadditief in Frankrijk al is opgeschort en vanaf 2022 in de hele EU zal worden verboden (zie ook dit stuk onder Wet- en Regelgeving). Meer informatie is te vinden op de website van ANSES.

ECHA: handleiding voor het schrijven van een registratiedossier voor nanovormen

Het doel van deze handleiding is om u te helpen bij het opstellen van een REACH-registratiedossier met behulp van IUCLID, in het geval dat u nanovorm(en) van een stof vervaardigt of importeert. De handleiding introduceert de basisconcepten die specifiek zijn voor de registratie van nanovormen en biedt u gedetailleerde en praktische instructies voor het invullen van de relevante IUCLID-rubrieken.

ECHA helpt bij gevaarsindeling van titaniumdioxide

Sinds 1 oktober 2021 geldt voor sommige vormen van titaniumdioxide (ofwel titaandioxide) een gevaarsindeling van “verdacht kankerverwekkend”. Dit moet op het etiket van titaniumdioxide worden vermeld. Maar om welke vormen van titaniumdioxide gaat het precies? En hoe zit het met mengsels? Wat moet daarvoor op het etiket staan? Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHAEuropean Chemicals Agency) helpt met een handreiking.

Lees meer op de website van RIVM of ga meteen naar de gids van ECHA.

HotSpotScan

De HotSpotScan (HSS) is recentelijk gelanceerd. De scan is er om potentiele emissies van en blootstelling aan gevaarlijke substanties te belichten, inclusief nanodeeltjes. Klik hier om naar de HotSpotScan te gaan.

Het bepalen van emissies en blootstelling aan gevaarlijke stoffen over een gehele levenscyclus kan een onaangename klus zijn. De HSS vergemakkelijkt dit proces en geeft de gebruiker data die gebruikt wordt binnen REACH. Door relatief simpele vragen te beantwoorden bouwt de gebruiker aan de levenscyclus van haar product en kan de juiste emissiedata worden geselecteerd. Het resultaat is een flowchart die milieuemissies en arbeidersblootstelling toont.